top of page

Algemene voorwaarden Lustrumspaarplannen
 

Algemene voorwaarden Lustrumspaarplannen
Ongelofelijk Ondersteboven (eerst: Koningslid), Schitterend Scheef (eerst: Standaard lid) en Volkomen Verticaal

 

Algemene voorwaarden

 • De machtiging (zie Bijlage I, II of III) geldt tot wederopzegging.

 • Het aangegeven bedrag wordt aan het einde van de maand afgeschreven.

 

Annulering

 • De spaarder heeft de mogelijkheid het spaarplan kosteloos te annuleren tot en met 18 november 2020.

 • Als het spaarplan na bovengenoemde datum wordt geannuleerd door de spaarder, dan zal het opgebouwde spaarbedrag, minus een boete, worden teruggestort. Deze boete bedraagt een startbedrag van € 20,- plus 15% van het resterende spaarbedrag. Onder het opgebouwde spaarbedrag wordt verstaan: het bedrag dat op het moment van annulering gespaard zou moeten zijn minus de prijzen van de al afgeronde activiteiten en extra’s.

 • Indien het opgebouwde spaarbedrag ten tijde van annulering negatief, bijvoorbeeld direct na het openingsfeest, zal voor het resterende bedrag een factuur worden gestuurd naar de spaarder. Hierbij behoudt Unitas S.R. zich het recht voor administratiekosten (€7,-) in rekening te brengen.

 • Om de machtiging te annuleren dient de debiteur zich te richten tot Unitas S.R. als incasseerder.

 

Terugboeken

 • Voor een eventuele terugboeking van een betalingstermijn moet de debiteur contact opnemen met zijn/haar bank. Er geldt hierbij een terugboekingtermijn van 30 dagen.

 • In geval van terugboeken door de spaarder behoudt Unitas S.R. zich het recht om bijkomende administratiekosten (€7,-) door te belasten aan de spaarder.

 • Bij herhaaldelijk (meer dan 3x) terugboeken door de spaarder behoudt Unitas S.R. zich het recht voor om het spaarplan eenzijdig op te zeggen.

 • Bij eenzijdig opzeggen door Unitas S.R. vanwege herhaaldelijk terugboeken gelden zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij annulering.

 

 

Wijzigingen in het spaarplan

 • Bij wijziging van de toegangsprijzen voor in het spaarplan opgenomen activiteiten behoudt Unitas S.R. zich het recht voor de omvang van het spaarplan te verhogen of te verlagen met maximaal 10% van de totale kosten van het spaarplan.

 • In het geval van annulering van een in het spaarplan opgenomen activiteit zal, indien er geen sprake is van overmacht, het volledige bedrag, zoals in het spaarplan is vastgesteld, worden geretourneerd aan de spaarder.

 • In het geval van annulering van een in het spaarplan opgenomen activiteit waarbij sprake is van overmacht zal Unitas S.R. zoeken naar een passende oplossing om spaarders tegemoet te komen. Dit kan tevens resulteren in (gedeeltelijke) restitutie van het bedrag.

 • De volgende situaties zullen ten alle tijden als overmachtssituatie gezien worden: Aangescherpte coronamaatregelen waardoor de activiteit geen doorgang kan vinden, brand, inbraak, rouw, natuurrampen. Unitas S.R. behoudt zich het recht voor om hierboven niet genoemde situaties aan te merken als overmachtssituatie indien zij daar gegronde reden toe ziet.

 

Bijlage I: Machtiging Ongelofelijk Ondersteboven

 

SEPA Machtiging

Naam incassant:                                  Unitas S.R.                  

Adres incassant:                                  Lucasbolwerk 8

Postcode/woonplaats incassant:           3512 EG

Land Incassant:                                    Nederland

Incassant-ID:                                        NL45ZZZ404767930000

Machtigingskenmerk:                            NL45ZZZ404767930000SPAAR2011248

Reden betaling:                                    Lustrumspaarplan Ongelofelijk Ondersteboven                         

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Unitas S.R. om twaalf maal, beginnend vanaf november 2020 en eindigend in november 2021 incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag genoemd in bijlage A van uw rekening af te schrijven ten behoeve van Unitas S.R.

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 4 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

Op deze incassomachtiging zijn de voorwaarden overeenkomstig bijlage B van toepassing.

 

Naam:                                                                    _______________________

 

Adres:                                                                    _______________________

 

Postcode:                                                              _______________________

 

Woonplaats:                                                          _______________________

 

Land:                                                                     _______________________

 

IBAN:                                                                     _______________________

 

BIC:                                                                        _______________________

 

Datum en plaats:                                                   ………………….. Utrecht

 

Handtekening Geïncasseerde:                              _______________________

 

 

Bijlage 1A: Uitleg Lustrumspaarplan Ongelofelijk Ondersteboven

Dit grootste spaarplan is voor de echte student. Jij draait je hand er niet voor om, om elke avond tot het gaatje te gaan en de naborrel uit te spelen. Jij hangt vaker Ondersteboven in de Joosbar, klaar om een adtje tap te doen, dan Epke Zonderland Ondersteboven in de ringen hangt. Geen borrel zonder jou die de boel op stelten zet, daarom is dit volledige spaarplan perfect voor jou. Jij wil niks missen van het Lustrumjaar dus laat maar eens zien wie de echte “Flying Dutchman” is. 

 

Het spaarplan Ongelofelijk Ondersteboven bevat:

 • Deluxe Gadgetpakket en €110 biertegoed

 • Spaardersactiviteit

 • Openingsfeest

 • Chiquedag

 • Zwembadfeest

 • Unitas Regatta

 • Themadag

 • Vvv’tjes dag

 • Clubdag

 • Lustrumstuk

 • Buitenlandgala

 • Geheime activiteit

 • Intern Feest

 • Extern Feest

 

De voordelen van het spaarplan op een rijtje:

 • Altijd op tijd in het bezit van een kaartje voor de verschillende lustrumactiviteiten. Zonder dat je hier verdere moeite voor hoeft te doen. Daarnaast kan latere verkoop duurder zijn.

 • Spreiding van de kosten van de lustrumactiviteiten over 12 maanden, waardoor u niet plotseling in het rood komt te staan. Ook zal het bedrag worden afgeschreven na ontvangst van de studiefinanciering.

 • U helpt de Lustrumcommissie met het opbouwen van een bepaalde garantie voor het aantal leden dat deelneemt aan de activiteiten. Hierdoor kunnen zij de activiteiten grootser aanpakken.

 • U bent goedkoper uit dan wanneer u een los kaartje koopt.

 

 

Incassokosten            Twaalf maandelijkse termijnen   *€0.30           € 3,60

Totaal                                                                                                    € 663,60

Maandbedrag                                                                                    € 55,30

 

Bijlage II: Machtiging Schitterend Scheef

SEPA Machtiging

Naam incassant:                                              Unitas S.R.                  

Adres incassant:                                              Lucasbolwerk 8

Postcode/woonplaats incassant:           3512 EG

Land Incassant:                                               Nederland

Incassant-ID:                                                    NL45ZZZ404767930000

Machtigingskenmerk:                                 NL45ZZZ404767930000SPAAR2011245

Reden betaling:                                               Lustrumspaarplan Schitterend Scheef

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Unitas S.R, om 12 maal, beginnend vanaf november 2020 en eindigend in november 2021, incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag genoemd in bijlage A van uw rekening af te schrijven ten behoeve van Unitas S.R.

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 4 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

Op deze incassomachtiging zijn de voorwaarden overeenkomstig bijlage B van toepassing.

 

Naam:                                                                    _______________________

 

Adres:                                                                    _______________________

 

Postcode:                                                              _______________________

 

Woonplaats:                                                          _______________________

 

Land:                                                                     _______________________

 

IBAN:                                                                     _______________________

 

BIC:                                                                        _______________________

 

 

 

Datum en plaats:                                                   ………………….. Utrecht

 

Handtekening Geïncasseerde:                              _______________________

 

 

Bijlage 2A: Uitleg Lustrumspaarplan Schitterend Scheef

Een perfect spaarplan voor een adequate zuiper. Jij laat je niet gek maken door een onverwachte “wat is de kans” of een Golden Triangle, maar taait toch af om twaalf uur aangezien je de volgende dag weer fris wil verschijnen in college. Dit spaarplan bevat bijna alle Lustrumactiviteiten om zo heerlijk te kunnen genieten van het Lustrumjaar. 

Het spaarplan Schitterend Scheef bevat:

 • Medium Gadgetpakket en €44 biertegoed

 • Spaardersactiviteit

 • Openingsfeest

 • Chiquedag

 • Zwembadfeest

 • Unitas regatta

 • Themadag

 • Vvv’tjes dag

 • Clubdag

 • Lustrumstuk

 • Buitenlandgala

 

De voordelen van het spaarplan op een rijtje:

 • Altijd op tijd in het bezit van een kaartje voor de verschillende lustrumactiviteiten. Zonder dat je hier verdere moeite voor hoeft te doen. Daarnaast kan latere verkoop duurder zijn.

 • Spreiding van de kosten van de lustrumactiviteiten over 12 maanden, waardoor u niet plotseling in het rood komt te staan. Ook zal het termijnbedrag worden afgeschreven na ontvangst van de studiefinanciering.

 • U helpt de Lustrumcommissie met het opbouwen van een bepaalde garantie voor het aantal leden dat deelneemt aan de activiteiten. Hierdoor kunnen zij de activiteiten grootser aanpakken.

 • U bent goedkoper uit dan wanneer u een los kaartje koopt.

 

Incassokosten            Twaalf maandelijkse termijnen*0.30             € 3,60

Totaal                                                                                                 € 507,60

Maandbedrag                                                                                    € 42,30

Bijlage III: Machtiging Volkomen Verticaal

SEPA Machtiging

Naam incassant:                                  Unitas S.R.                  

Adres incassant:                                  Lucasbolwerk 8

Postcode/woonplaats incassant:           3512 EG

Land Incassant:                                    Nederland

Incassant-ID:                                        NL45ZZZ404767930000

Machtigingskenmerk:                            NL45ZZZ404767930000SPAAR2011246

Reden betaling:                                    Lustrumspaarplan Volkomen Verticaal                          

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Unitas S.R. om tien maal, beginnend in november 2020 en eindigend in augustus 2021 incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag genoemd in bijlage A van uw rekening af te schrijven ten behoeve van Unitas S.R.

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 4 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

Op deze incassomachtiging zijn de voorwaarden overeenkomstig bijlage B van toepassing.

 

Naam:                                                                    _______________________

 

Adres:                                                                    _______________________

 

Postcode:                                                              _______________________

 

Woonplaats:                                                          _______________________

 

Land:                                                                     _______________________

 

IBAN:                                                                     _______________________

 

BIC:                                                                        _______________________

 

 

 

Datum en plaats:                                                   ………………….. Utrecht

 

Handtekening Geïncasseerde:                              _______________________

 

Bijlage A: Uitleg Lustrumspaarplan Volkomen Verticaal

Het moment is aangebroken dat de grote pilsbaas in jou plaats heeft moeten maken voor de burgerlijkheid. Na een aantal jaren de kroeg uitgespeeld hebben, ben je alleen nog maar Ondersteboven van de nieuwe plantencollectie in de Intratuin. Toch kriebelt er nog wat diep van binnen, een gevoel dat terugverlangt naar de wrange smaak van het eerste biertje op de kroeg. Een perfect spaarplan voor degene die helaas niet meer in de piek van de studententijd zit, maar toch graag wil genieten van de vetste Lustrumactiviteiten.

Het spaarplan Volkomen Verticaal bevat:

 • Klein Gadgetpakket en €33 biertegoed

 • Openingsfeest

 • Chiquedag

 • Unitas regatta

 • Themadag

 • Lustrumstuk

 • Buitenlandgala

 

De voordelen van het spaarplan op een rijtje:

 • Altijd op tijd in het bezit van een kaartje voor de verschillende lustrumactiviteiten. Zonder dat je hier verdere moeite voor hoeft te doen. Daarnaast kan latere verkoop duurder zijn.

 • Spreiding van de kosten van de lustrumactiviteiten over 10 maanden, waardoor u niet plotseling in het rood komt te staan.

 • U helpt de Lustrumcommissie met een bepaalde zekerheid opbouwen voor het aantal leden wat er naar activiteiten komt. Hierdoor kunnen zij sommige activiteiten grootser aanpakken.

 • U bent goedkoper uit dan wanneer u een los kaartje koopt.

 

Incassokosten            Tien maandelijkse termijnen*0.30                 € 3,00

Totaal                                                                                                € 376,-

Maandbedrag                                                                                    € 37,60

bottom of page