Er kan momenteel niets worden geboekt. Probeer het later opnieuw.

Huishoudelijk reglement Unitas S.R. in tijden van COVID-19


Openingstijden:

 • Symposion zal op maandag 8 juni om 19.00 uur openen.

 • Het pand zal, tot een later evaluatiemoment, zeven dagen per week open zijn van 19.00 uur tot 00.00 uur. De Senaat behoudt altijd het recht om een avond eerder te laten eindigen indien hier reden toe is.

 • Deze openingstijden en openingsdagen worden per week geëvalueerd, waar de leden te zijner tijd van op de hoogte gebracht zal worden, mochten er veranderingen zijn.


Gedragsregels en voorschriften:

 

Gedragsregels:

 • Wanneer een lid te dronken is, hebben zowel de Senaat als de KK’s het recht om het desbetreffend persoon het pand te laten verlaten.

 • Elk lid dient zitting te nemen aan een aangewezen tafel en niet staand te borrelen.

 • Elk lid dient 1.5 meter afstand tot een ander persoon te behouden.

 • Wanneer een lid zich niet houdt aan de regels van Unitas S.R of de 1.5 meter-regel van de overheid, dan kan toegang tot Unitas S.R worden ontzegd. Mogelijke schade die Unitas S.R lijdt door het handelen van een lid in strijd met de regels, kan op dit lid worden verhaald.

 • Elk lid dient zich te houden aan de aangeduide richtingen en afscheidingslijnen.

 

Voorschriften:

 • Bij aankomst dient een lid zich te melden bij de KK’s om zijn/haar aanwezigheid aan te geven. De KK heeft een lijst met aanwezigen voor die avond. Mocht je niet op de lijst staan, dan mag je ook het pand niet betreden.

 • Elk lid dient zijn eigen vuilnis op te ruimen.

 • Elk lid zal bij binnenkomst gebruik maken van de desinfecterende handgel.

 • Elk lid mag zich twee keer per week aanmelden voor een borrelavond.

 • Wanneer een lid last heeft van klachten, zal deze thuisblijven.

 • Leden dienen contactloos hun bierpas op te laden. Vervolgens desinfecteren zij zelf de oplaadautomaat

 • Er worden alleen plastic bekers gebruikt voor de dranken.

Instructieve mededelingen: 

 • Bij binnenkomst kunnen de leden gebruik maken van de aanwezige desinfecterende handgel.

 • De Joosbar zal gebruikt worden als garderobe, niet de gebruikelijke ruimte op de tweede verdieping. 

 • In de Hijweege en de Faculteitenzaal zullen tafels staan waaraan de leden plaats dienen te nemen.

 • De leden zullen per groep een bierpas achterlaten bij de tappers, die dan de drankjes aan tafel komen leveren.

 

Roken:

 • Het is niet meer mogelijk om te roken in de Faculteitenzaal. Mocht u willen roken, kunt u dit tot 23.00 uur voor het pand doen. Daarna wordt u verzocht om te roken in het Zocherpark of andere plekken verder verwijderd van het pand. 

Reserveringen:

 • De reserveringen zijn geopend, dit kan via: usr.nl/reserveren

 • Een lid kan per keer reserveren voor 2 personen. Hij/zij dient de namen op te geven in het opmerkingenveld. 

 • Een lid kan zich tot 17.00 uur afmelden voor een reservering van diezelfde avond. Mocht dit lid niet komen opdagen zonder gegronde reden, dan mag hij/zij de volgende 7 dagen niet het pand betreden.

 • Tijdens deze reservering dient het lid het aantal aanwezigen op te geven. Mocht u met een groep zijn, kunt u dit in het ‘opmerkingenveld’ invullen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met het plaatsen van groepen, het kan echter voorkomen dat een grote groep gesplitst zal worden.

 • Bij de reservering moet u aangeven of u gezond bent. We drukken u op het hart om ook daadwerkelijk thuis te blijven als u klachten ervaart. Tevens bij uw aanmelding bij de KK kunt u alsnog naar huis gezonden worden, mocht het blijken dat u niet gezond genoeg bent om het pand te betreden.

Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina

Adres: Lucasbolwerk 8, 3512EG Utrecht

Postadres: Lange Jufferstraat 9a, 3512EC Utrecht

senaat@usr.nl

030 - 2312962

Onze sponsors

2018 © Unitas S.R.    •    Privacy Statement