Huishoudelijk reglement Unitas S.R. in tijden van COVID-19

 

Openingstijden:

 • Symposion zal van maandag tot en met vrijdag officieel geopend zijn van 18:00 uur tot 00:30, dit conform de aanvullende maatregelen in regio Utrecht. Op integratiedagen zal Symposion haar deuren openen vanaf 17:00 uur. Den Senaat behoudt altijd het recht om een avond eerder te laten eindigen indien hier reden toe is.

 • Mocht het zo zijn dat de leden zich niet aan de voorgeschreven regels houden, kan den Senaat beslissen het pand weer te sluiten.

 • Op zaterdag kan de Senaat in overleg ook de deuren openen voor groeperingen.

 • De openingstijden en openingsdagen worden per week geëvalueerd, waar de leden te zijner tijd van op de hoogte zullen worden gebracht, mochten er veranderingen zijn.

 

Gedragsregels en voorschriften:

 

Gedragsregels:

 • Wanneer een lid in een dusdanig beschonken toestand is, dat er geacht kan worden dat de maatregelen niet meer opgevolgd worden, dan zijn zowel de Senaat als het KKC bevoegd om het lid uit het Pand te verwijderen. 

 • Elk lid dient zich bij binnenkomst te melden bij den Senaat om zich aan te melden en een gezondheidscheck te ondergaan.

 • Elk lid krijgt een vaste plaats aangewezen en dient hier zittend aan te borrelen.

 • Elk lid dient 1.5 meter afstand tot een ander persoon te behouden.

 • Elk lid dient zich te houden aan de aangeduide looprichtingen en afscheidingslijnen en volgt te allen tijde de instructies van den Senaat en het KKC op.

 • Wanneer een lid zich niet houdt aan de regels van Unitas S.R of de regelgeving van de overheid, dan kan toegang tot Unitas S.R worden ontzegd. Mogelijke schade die Unitas S.R lijdt door het handelen van een lid in strijd met de regels, kan op dit lid worden verhaald.

 • Zang is niet toegestaan wegens grotere kans op verspreiding van het virus.

 

Voorschriften:

 • Door de meest recente noodverordening is Unitas S.R. genoodzaakt de kroegavonden anders in te vullen. Met de nieuwe regel is het niet langer mogelijk om van ruimte te wisselen gedurende de avond. Dit houdt in dat je een vaste plek aangewezen krijgt in de Eetzaal, Hijweege of andere ruimtes op de bovenste verdieping.

 • De mensen in de Eetzaal maken gebruiken van de sanitaire voorzieningen op de begane grond.

 • De mensen in de Hijweege en in de ruimtes op de bovenste verdieping maken gebruik van de sanitaire voorzieningen op de bovenste verdieping.

 • Elk lid zal bij binnenkomst gebruik maken van de desinfecterende handgel.

 • Wanneer een lid last heeft van klachten, moet deze thuisblijven.

 • Leden dienen contactloos hun bierpas op te laden. Vervolgens desinfecteren zij

zelf de oplaadautomaat.

 • Er worden alleen plastic bekers gebruikt voor de dranken.

 

Instructieve mededelingen:

 • Bij binnenkomst zullen de leden een gezondheidscheck krijgen en kunnen de leden gebruik maken van de aanwezige desinfecterende handgel.

 • De leden zullen worden gewezen naar de ruimte en de desbetreffende plek waar ze de avond zullen spenderen.

 • Per tafel mag 1 van de aanwezigen bier halen bij de bar. Zorg ervoor dat er geen rij vormt, dus loop alleen via de looproutes naar de bar als daar niemand staat te wachten.

 

Roken:

 • Roken binnen de muren van Symposion is ten strengste verboden. Hierop zullen geen uitzonderingen gemaakt worden. 

 • Er mag tot 23:00 gerookt worden direct voor het pand. Na dit tijdstip kan dit in het Zocherpark of verderop in de Nobelstraat.

 

 

Reserveringen:

 • De reserveringen zijn geopend, dit kan via: usr.nl/reserveren

 • Voor de maandagen zijn de commissies ingedeeld waardoor er geen verdere ruimte is voor reserveringen.

 • Op integratiedagen is de volledige capaciteit nodig voor de integratie van de eerstejaars. De integratiedagen betreffen de dinsdag, woensdag en donderdag. Na de integratieperiode kunnen leden reserveren.

 • Een lid kan reserveren voor meerdere mensen. Hij/zij dient alle volledige namen op te geven in het opmerkingenveld.

 • Tijdens deze reservering dient het lid het aantal aanwezigen op te geven en een namenlijst van de aanwezigen. Mocht u met een groep zijn, kunt u dit in het ‘opmerkingenveld’ invullen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met het plaatsen van groepen, het kan echter voorkomen dat een grote groep gesplitst zal worden over verschillende tafels.

 • Een lid kan zich tot 17.00 uur afmelden voor een reservering van diezelfde avond. Mocht dit lid niet komen opdagen zonder gegronde reden, dan mag hij/zij de volgende 7 dagen niet komen borrelen.

 • Bij de reservering moet u aangeven of u gezond bent. We drukken u op het hart om ook daadwerkelijk thuis te blijven als u klachten ervaart. Tevens bij uw aanmelding kunt u alsnog naar huis gezonden worden, mocht het blijken dat u niet gezond genoeg bent om het pand te betreden.