top of page
243802025_2447294078747236_3797740198187141655_n.jpg

Verbanden

Unitas S.R. kent vele typen groeperingen waar men zich aan kan voegen

Wapen USR.png

Over de verbanden

Binnen onze vereniging is er een scala aan verbanden en groeperingen waar je je bij aan kunt sluiten. 


Door je aan te sluiten bij verbanden en groeperingen kom je met veel andere leden in contact. Dit kunnen leden zijn uit je eigen jaar, maar ook uit oudere of jongere jaren. Op deze manier leer je steeds meer mensen kennen en wordt je Unitastijd alleen maar mooier en rijker. Door de verscheidenheid aan verbanden biedt Unitas S.R. voor iedereen wat wils en ieder lid is vrij om te kiezen hoe actief hij of zij wordt tijdens het lidmaatschap. 


Hieronder zullen de verschillende verbanden en groeperingen iets uitgebreider worden toegelicht.  

(Middel) X105496 - 1457.jpg
Wapen USR.png

Verbanden

(Klein) X105396 - 339.jpg

Jaarclubs

(Klein) X105472 - 957.jpg

Subverenigingen

(Klein) X105436 - 653.jpg

Disputen

(Klein) X105484 - 1139.jpg

Verticalen

(Klein) X105417 - 594.jpg

Commissies

(Klein) X105466 - 901.jpg

Huizen

(Middel) X105387 - 314.jpg
Wapen USR.png

Jaarclubs

Met je jaargenoten vorm je een ongemengde jaarclub. Dit is een groep waar jij aansluiting bij vindt. Deze groep wordt in de eerste paar maanden van je lidmaatschap gevormd. Door middel van borrels en diners leer je je jaargenoten steeds beter kennen en kun je op deze manier een groep vormen die uiteindelijk je jaarclub wordt. Je jaarclub is de basis tijdens je lidmaatschap. Elke dinsdag wordt er met elkaar gegeten, waarnaar er op de Sociëteit geborreld en gefeest wordt.

 

Naast de dinsdagen kun je natuurlijk nog veel meer ondernemen met je jaarclub. Voorbeelden zijn feestjes/borrels op Unitas, datediners, festivals, weekendjes weg en natuurlijk de jaarlijkse clubvakanties. Ook na je lidmaatschap blijf je contact houden met je clubgenoten. Zo horen we vaak verhalen van clubgenoten die na dertig jaar nog steeds elk jaar een weekend met elkaar op stap gaan. Een jaarclub is voor heel je leven. 

Jaarclubs
Wapen USR.png

Disputen

Naast verticalen is er een andere manier om met oudere- en jongerejaars in contact te komen. De disputen op Unitas zijn allemaal ongemengd. Door je aan te sluiten bij een dispuut kun je geweldige avonden meemaken op Unitas samen met mannen of vrouwen uit andere jaren. Ongeveer een keer in de twee weken wordt er door de disputen een activiteit georganiseerd in een aparte ruimte op Unitas, waarna de meesten in de Hijweege of de Joosbar hun avond afsluiten. Naast de activiteiten op de kroeg worden er door disputen veel meer activiteiten georganiseerd. Onder andere datediners, gala’s, weekendjes weg en activiteiten met andere disputen worden georganiseerd. 


Omdat de disputen ongemengd zijn is het extra leuk om activiteiten te organiseren met het tegenhangend dispuut. Zo heeft Unitas S.R. een mannelijk en vrouwelijk dispuut bestaande uit leden die uit Brabant komen en die de Brabantse gezelligheid naar het Sticht halen. Zij organiseren elk jaar op Symposion ‘de elfde van de elfde’, om een startschot te geven aan het carnavalsseizoen. 

(Groot) X105450 - 820.jpg
Disputen
low biertje in hijweege.png
Wapen USR.png

Verticalen

Wanneer je eenmaal een jaarclub hebt gevormd, kun je je met je club aansluiten bij een verticale. Elk jaar sluit er bij de verticale een nieuwe jaarclub aan waarmee zij goed klikken. Hierdoor groeit het verticale verband. Een verticale bestaat uit jaarclubs uit verschillende jaren, die samenkomen om gezellig met elkaar te borrelen, kletsen en te feesten. Een verticale is dus de ideale manier om jaarclubs uit andere jaren te leren kennen. 

Verticalen
Wapen USR.png

Commissies

Commissies komen elke maandagavond samen om te vergaderen op Symposion. Een commissie bestaat uit 8 leden, 4 vrouwen en 4 mannen. Unitas S.R. telt zo'n 30 commissies. Deze zijn allemaal erg belangrijk voor de vereniging omdat zij allerlei activiteiten organiseren. Zo is er de eerstejaarscommissie, die tijdens de integratieperiode activiteiten organiseert zodat eerstejaars elkaar en de vereniging extra goed leren kennen. Een andere commissie is de ICI. Deze commissie zorgt elk jaar voor gezelligheid op het Unitasterras en op Symposion tijdens de UIT. Een andee belanrijke commissie is de SkiCie die ieder jaar een fantastische skireis organiseert! En dit zijn maar enkele voorbeelden van de vele commissies die Unitas S.R. rijk is. 


Door bij een commissie te gaan kun je jezelf ontplooien. Zo leer je hoe een vergadering in zijn werk gaat, kun je bijvoorbeeld leren designen en leer je het organiseren van activiteiten. Ook belangrijk aan een commissie is natuurlijk de leuke tijd die je met elkaar beleeft. Naast de maandagavonden gaan commissies elk jaar op commissieweekend en zullen ze ook samen op feestjes en festivals te vinden zijn. Ook na de commissieperiode borrelen commissieleden nog regelmatig met elkaar. 

(Groot) X105464 - 878.jpg
Commissies
(Groot) X105393 - 336.jpg
Wapen USR.png

Subverenigingen

Naast gezelligheid en vertier staat Unitas S.R. ook voor ontplooiing. Bij de subverenigingen zul je dit allemaal tegenkomen. Er bestaan subverenigingen met verschillende thema’s. Zo zijn er studiesubs, waar je je als je een bepaalde studie doet bij kunt aansluiten. Bijvoorbeeld de sub IUS, waar je lid kunt worden als je rechten studeert. Of bijvoorbeeld Oedipus, welke bedoeld is voor studenten in sociale studies, zoals psychologie en sociologie.


Naast studiesubs heeft Unitas S.R. ook ontspanningssubs. Ook hier geldt, voor ieder wat wils. Zo kun je je aansluiten bij bijvoorbeeld een ontspanningssub die toneelstukken opvoert, een sub die kaartspelletjes speelt, debatten voert of bijvoorbeeld een sub die paardenritten organiseert. 


Natuurlijk zijn veel meer subverenigingen. Deze zul je tijdens de integratieperiode tegenkomen, wanneer je je ook direct kunt inschrijven bij de subverenigingen naar jouw keuze.

Subverenigingen