Unitas S.R. wordt bestuurd door een tienkoppig Senaat dat zich vijf dagen per week full-time bezig houdt met het besturen van de vereniging op alle organisatorische-, financiële en sociëteitsgebonden vlakken. De Senaat vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en onderhoudt nauw contact met de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de gemeente en onze (oud-)leden. De functieomschrijvingen van de Senaat zijn heel divers. Gezegd kan worden dat het bestuur betrokken is bij alles wat er op verenigingsgebied gebeurt. Van het aansturen van commissies, het maken van verenigingsbrede begrotingen, het bijhouden van sociale (externe) contacten, aqcuisitie, inkoop en het beheren van onze panden tot het runnen van de kroeg.

Rector – Mej. S.A.C. Crezee
Woordvoerder, vertegenwoordiger, langlopende contracten, oud-leden, statuten & wetten en voorzitten vergaderingen.
​​​
Pro-rector – Dhr. C.P. van der Pol
Veiligheid, sleutelbeheer en groot onderhoud, gemeente politiek, vergunningen en buren.
​​​
Quaestor I – Dhr. B.A.C. Bontje
Crediteuren, begroting/afrekening en financieel beleid.
​​
ab Actis – Mej. A.D. Talhout
Externe contacten en vertegenwoordigingen, verenigingsagenda, post in/uit, promotie en beurzen.

​Bavarius – Dhr. T.R. van Lieshout
Sociëteit, praktische zaken verhuur, klein onderhoud, vrijwilligers en de barren.

Quaestor II – Mej. E.E. van Deurzen
Geld Sociëteit, systeembeheer,  verzenden facturen, prijsbepaling waren sociëteit en passysteem.
​​
Vice-ab Actis – Dhr. T.C. Matthijsen
Begeleiding eerstejaars, subverenigingen, disputen en ledenbestand.

Vice-bavarius – Mej. F. van Ette
Eettafel, vrijwilligers en de barren.
​​
Quaestor III – Mej. A.A. Mihai
Inboeken facturen, voorraadbeheer, drankverbruik en verzekeringen.

Acquisitor – Dhr. B.J.H. Vermelis
Acquisitie, debiteuren en alle zakelijke contacten.

vaandel_unitas_SR_Senaat.png